Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.1243) Starostwo Powiatowe w Lubaczowie informuje o usługach  pozwalających  na komunikowanie się z tutejszym Starostwem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się,  zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi” poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

    
Świadczone usługi będą bezpłatne dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Starostwa tj. w Lubaczowie przy ul. Jasna 1.

    
Zgodnie z art. 12 ust.1 wyżej cytowanej ustawy osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z tutejszym Urzędem /w sprawach, dla których właściwe jest Starostwo Powiatowe w Lubaczowie/  proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) kontaktując się:
•    pisemnie: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ul. Jasna 1,
     37-600 Lubaczów,
•    adres e-mail: starostwo@lubaczow.powiat.pl
•    fax: 16 632 87 09
•    tel. 16 632 87 00 (za pośrednictwem osoby trzeciej)

(podając zakres oczekiwanej pomocy oraz sposób przekazania informacji zwrotnej)

 
     
  W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie nie musi być wcześniej uzgadniana.

Metryka

  • opublikował: Konrad Jedynowicz
    data publikacji: 2021-02-08 07:44

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1563
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-08 07:44:29