Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Do grupy tych jednostek należą:

 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie,
 2. Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie,
 3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie,
 4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie,
 5. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie,

Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb inspekcji i straży:

 1. zatwierdza programy ich działania,
 2. uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu, w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
 3. zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli, oraz wykonuje wobec ich kierowników czynności w sprawach z zakresu prawa pracy o których mowa niżej.

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży powołuje komendant wojewódzki PSP spośród oficerów PSP w porozumieniu ze starostą, a odwołuje komendant wojewódzki PSP po zasięgnięciu opinii starosty.

Komendanta Powiatowego Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji po zasięgnięciu opinii starosty spośród oficerów Policji.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego powołuje starosta spośród conajmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeśli starosta w ciągu 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów nie powoła inspektora, to wojewódzki inspektor wskazuje spośród trzech kandydatów jednego, którego starosta powołuje na PINB. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego odwołuje starosta w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego.


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i jego Zastępcę powołuje i odwołuje Starosta za zgodą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Powołanie na stanowisko Państwowego Inspektora Sanitarnego następuje na okres 5 lat.

W stosunku do Powiatowego Lekarza Weterynarii, staroście nie przysługują uprawnienia w sprawach z zakresu prawa pracy.

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-09-24 09:53

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1150
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-09-24 09:53:47