Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Uchwała nr 150/602/2022 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego pod nazwą "Powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2023 r."

Zarządzenie Nr 45/2022 Starosty Lubaczowskiego z dnia 25 października 2022r. w sprawie określenia powiatowego lokalu, w którym będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, w Powiecie Lubaczowskim

Uchwała Nr 144/584/2022 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 24 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą "Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie niedopłatnego poradnictwa obywatelskiego a także realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Lubaczowsklego w 2023 r."

Zarządzenie Nr 43/2022 Starosty Lubaczowskiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lubaczowskiego w 2023 r.

Uchwała nr 114/488/2021 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego pod nazwą "Powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także realizowanie zadania z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2022r."

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Powiatu Lubaczowskiego w 2022r. z zakresu urzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Zarządzenie Nr 38/2021 Starosty Lubaczowskiego z dnia 12 października 2021r. w sprawie określenia powiatowego lokalu, w którym będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, w Powiecie Lubaczowskim

Uchwała Nr 108/467/2021 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 14 października 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert pod nazwą "Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej praz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2022r."


Zarządzenie Nr 39/2021 Starosty Lubaczowskiego z dnia 15 października 2021r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkurise ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieopdłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lubaczowskiego w 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2021 Starosty Lubaczowskiego z dnia 15 października 2021r. 

UCHWAŁA NR 70/310/2020 ZARZĄDU POWIATU W LUBACZOWIE Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2020 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT POD NAZWĄ "REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POWIERZENIA PROWADZENIA PUNKTU PRZEZNACZONEGO NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO A TAKŻE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU LUBACZOWSKIEGO W 2021R.

Uchwała Nr 77/348/2020 Zarządu Powiatu w Lubaczowie  z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego pod nazwą "Powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także realizowanie zadania z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2021r."

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lubaczowskiego w 2021r. z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU LUBACZOWSKIEGO W 2020R. Z ZAKRESU UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA

OGLOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ "POWIERZENIE PROWADZENIA PUNKTU PRZEZNACZONEGO NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO A TAKŻE REALIZOWANIE ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU LUBACZOWSKIEGO W 2020R."

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lubaczowskiego w 2019r

Uchwała nr 91/494/2018 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 18 października 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego Powiatu Lubaczowskiego w 2019.r. w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraż świadczenie nieopdłatnego poradnicztwa obywatelskiego

Załącznik do uchwały nr 91/494/2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lubaczowskiego w 2018r

Uchwała nr 68/356/2017 Zarządu Powiatu Lubaczowksiego z dnia 19 października 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego Powiatu Lubaczowskiego w 2018 r. w zakresie powierzenia prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Załącznik do uchwały nr 68/356/2017

ZARZĄDZENIE Nr 37/2016 Starosty Lubaczowskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie określenia powiatowego lokalu, w którym będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Lubaczowskim

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-05 09:13
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2023-01-20 10:36

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1818
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-20 10:36:55