Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubaczowskiego jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.) – zwaną dalej u.d.i.p.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje, zgodnie z art. 13 u.d.i.p., bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Powiat ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Powiat może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Powiat, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wezwie wnioskodawcę do uiszczenia opłaty.

 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Powiatu, wybierając jedno z poniższych sposobów:

1)    na adres: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

2)    złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. Jasnej 1 w Lubaczowie,

3)    przesłać na adres: starostwo@lubaczow.powiat.pl

4)    za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)

5)    faxem: 16 632 87 09

Odmowa udostępnienia informacji publicznej o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Starosty Powiatu Lubaczowskiego.

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2020-09-23 11:05
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2020-09-23 11:50

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1341
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-05 08:33:07